Seminarians

Bro. Amalraj Anthony Samy
Date of Birth 06 Jun, 1994
Philosophy KPRP Bhopal
Theology KPRT Ashta
Parish St. Sebastine Church, Mekudi, Alampatti
Diocese Trichy, TN
Center Divine Retreat Centre, Gehunkheda, Kolar road, Bhopal
Email amalraj0771@gmail.com
Phone 8248980023

Bro. Baskar M.
Date of Birth 02 Feb, 1999
Philosophy
Theology
Parish Killukkottai
Diocese Trichy, TN
Center Sadhana Kendra, Risda, Bilaspur, C.G.
Email baskarmathias5285@gmail.com
Phone 6264186522

Bro. Tamilarasan Pauldhas
Date of Birth 16 May, 1999
Philosophy
Theology
Parish St. Antonys Church Poottetti
Diocese  Diocese of Kuzhithurai
Center
Email tamilarasanhff@gmail.com
Phone  9165491206

Nitesh Xalxo
Date of Birth 17 Aug, 2008
Philosophy KPRP Bhopal
Theology
Parish Assumption Church, Bhopal
Diocese Bhopal
Center
Email rxalxo981@gmail.com
Phone 6268411943

Pankaj Kispotta
Date of Birth 16 Mar, 1995
Philosophy Varanasi
Theology KPRT Ashta
Parish Jaria (C.G.)
Diocese Jashpur (C.G.)
Center
Email kispottapankaj414@gmail.com
Phone 6387466192

Back | Top